• EN
 • Logg inn
 • Rigger seg til å bli ledende på biodrivstoff

   Biokraft
  Biokraft

  Biogass kan sees som en del av naturens kretsløp og vurderes som klimanøytral. Biokraft bygger Nord-Europas største produksjonsanlegg for flytende biogass med kjøretøykvalitet. Når den er ferdigbygd, vil produksjonskapasiteten tilsvare en energimengde på 120 Giga watt timer (GWh), med en CO2 reduksjon som tilsvarer utslippet til 12 500 biler.

  Biogassfabrikken bygges på nabotomten til Norske Skog sin papirfabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag. Råstoffet til produksjonen er sikret gjennom avtaler med leverandører av avfall fra fiskeoppdrett og biorester i avløpsvannet fra Norske Skog Skogn.

  Selskapet er et konkret eksempel på sirkulærøkonomi, der avfall og restprodukter, som det utnyttes som en ressurs i nye produkter.

  Biokraft har allerede sikret seg salg av biogassen gjennom en langsiktig avtale med en etablert gassdistributør. Anlegget vil stå ferdig til produksjon i løpet av 2017. Den moderne fabrikken vil være automatisert og i første byggetrinn sysselsette sirka 20 personer. Selskapet har planer om å doble kapasiteten innen 2020. På sikt, ønsker selskapet også å utnytte avfallsressurser til fiskeforproduksjon i tillegg til biogassproduksjon.

  Prosjektet har stort verdiskapingspotensial, og bidrar til positive klimaeffekter. Derfor har Innovasjon Norge bidratt med lån til bygging av produksjonsanlegget.

  Biokraft
  Trondheim