• EN
 • Logg inn
 • Ikke rør mobilen din!

   Elliptic Labs AS
  Elliptic Labs AS

  Bruk mobil uten å røre den, og med langt flere muligheter! Elliptic Labs utvikler berøringsfritt grensesnitt på blant annet mobil basert på norskutviklet ultralydteknologi. Nå står også en av verdens største smarttelefonprodusenter, kinesiske Xiaomi, på kundelisten.

  Xiaomi har lansert sin nye supertelefon med Elliptic Labs’ norske ultralydteknologien bygget inn. Elliptic Labs' teknologi, kalt "Inner Beauty", lar deg bruke gester og håndbevegelser til å styre elektroniske håndholdte enheter som mobiltelefoner, nettbrett og andre datamaskiner. Slike enheter har etterhvert fått et så omfattende informasjonsinnhold at mulighet for enklere navigasjon er etterspurt både av produsenter og brukere. Ved å fristille seg fra berøring av skjerm, opp til flere meter fra enheten, åpnes helt andre muligheter for interaksjon og samspill med elektroniske enheter.

  Etter åtte år med teknologiutvikling og patentering på ultralyd, er Elliptic Labs nå i posisjon som den første aktøren globalt til å markedsintrodusere en løsning som møter behovene både i industrien og blant brukerne. Ambisjonen til selskapet er å posisjonere seg som den globalt ledende leverandøren av "touchless gesture"-løsninger for forbrukerelektronikk.

  Innovasjon Norge har jobbet med selskapet siden 2008. Over de siste årene har dette vært mye gjennom Nordic Innovation House i Silicon Valley samt vårt kontor i Shanghai, der aktivitetene har vært rettet mot internasjonalisering og inntreden i nye markeder.