• EN
 • Logg inn
 • Kompetanseløft nullstilte bedriften og skjerpet fokus

  Gründere Henrik von Schlanbusch og Øyvind Meistad fikk ikke napp fra internasjonale investorer. Etter en hårklipp og kompetanseprogram med Innovasjon Norge i New York vokste både selvtilliten og interessen fra investorene. 

  «Vi ble med på GET-programmet I New York for å få inspirasjon, og fikk klar beskjed om å skjerpe fokuset og rette oss opp i ryggen. Vi måtte rett og slett nullstille oss.»  

  Enovate var utgangspunktet for utviklingen av en beredskapsløsning som bidrar til å koordinere mennesker, informasjon og ressurser i krisesituasjoner.  Enovate eide programvaren, mens Total Safety hadde kompetansen på beredskap, og var ansvarlig for salg av produktet.  

  Rayvn AS ble opprettet i 2015 med Total Safety og Enovate som felles eiere, og viderefører nå salg og videreutvikling av beredskapsløsningen. Én av mentorene som selskapet traff under oppholdet i New York ble ansatt som direktør i USA, og selskapet har allerede etablert kontor i Malaysia, Bergen og snuser nå på London. Bedriftens nye storinvestor er malaysiske Salcon AS, som kjøpte 50,5 % av Rayvn.  

  Mens selskapet i begynnelsen solgte en tjeneste, har det gått over til å tilby et produkt og en løsning som enkelt kan implementeres uten videre oppfølging. To av de ferskeste kundene er New York Fashion Week og MTV Music Award.  

  Programutviklingen skjer i Norge og i et eget selskap i Litauen, som Rayvn fikk hjelp av Innovasjon Norge til å sette opp. Bedriften har også mottatt rådgivningstjenester fra Innovasjon Norge i Kenya, Sør-Afrika og Toronto.  

  «Vi hadde aldri klart å åpne kontoret i Baltikum uten hjelp fra Innovasjon Norge. Vår kontakt med samtlige av kontorene har vært vår viktigste sparringspartner for kompetanse,» sier Schlanbusch.