• EN
 • Logg inn
 • Aluminum og glass til fritidsbåter

   Arild Hansen\Lite-House AS
  Arild Hansen\Lite-House AS

  ERTEC har lang erfaring med aluminiumprofiler og glass innen båtbransjen og er kjent for god design med høy kvlitet. De har også omstilt seg I en vanskelig tid.

  Ertec AS produser vindskjermer, vinduer, dører og takluker til båt. Gjennom årene har bedriften tilegnet seg høy kunnskap om aluminiumprofiler og glass. Nå viderefører de sine erfaringer til byggebransjen ved å introdusere et nyutviklet modulsystem for rekkverk og gjerder. Ertec AS ble etablert i 1984 og har 50 ansatte.

  Ertec AS er den ledende leverandøren i Skandinavia og har båtindustrien i Nord-Europa som sitt hovedmarked. Gjennom oppkjøp og etablering blir kompetanse og tradisjoner videreutviklet i Ertec AS. Finanskrisen tok nærmest knekken på fritidsbåtproduksjonen i Norge. Store deler av markedet forsvant, og Ertec AS opplevde sterk tilbakegang i omsetning. Ertec har hatt som strategi å øke eksportandelen for å kompensere for svingninger i det norske markedet og har omstilt seg kraftig. Bedriften har satset mye på produktutvikling og samarbeid med ulike forskningsmiljøer.

  Ertec AS har også vært en sentral aktør i klyngen som har utviklet ny gjestehavn I Arendal. Dette har vært et OFU-prosjekt for å utvikle Norges første gjestehavn med mobile flytende komponenter. Gjestehavna ble åpnet under Arendalsuka i august 2016.

  Ertec AS har gjennomført en rekke utviklingsprosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. De har fått tilskudd til bedriftsutvikling og til forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU). Skattefunn og de har deltatt I Forskningsrådets BIA-program.

  Ertec AS
  Tvedestrand