• EN
 • Logg inn
 • Norsk bioteknologisk satsing i Polen

   Geno Global
  Geno Global

  Hamar-selskapet Geno leverer topp genmateriale fra Norsk Rødt Fe i 30 markeder internasjonalt. Polen er et land de nå kan notere seg svært gode omsetningstall.

  Geno eies og drives av norske storfebønder i samvirke. Blant selskapets hovedoppgaver er avl og inseminasjon. Forskning, utvikling og drift av avlssystemer er høyt prioritert i Geno, så vel som forskning innen reproduksjon. Hvert år produseres 1,3 millioner doser med oksesperm fra Norske Rødt Fe-okser – verdenskjent for blant annet ypperlige melkeegenskaper. I dag selges genmaterialet i 30 markeder over hele verden, og de fem landene med høyest omsetning er USA, Storbritannia, Nederland, Italia og Polen.

  Som ledd i sin internasjonaliseringsprosess engasjerte Geno Innovasjon Norge i arbeidet med strategi og posisjonering. Innovasjon Norges kontor i Warsawa har bidratt til nettverks-utvikling i Polen, markedsovervåkning og omdømmebygging, både rundt selskapet Geno og produktet Norsk Rødt Fe.

  Geno har over 200 ansatte, og selskapet har en unik database for NRF gjennom systematisk kartlegging av helse- og produksjonsdata siden 1973, og besitter en sterk bioteknologisk kompetanse. Nylig har Geno gjennom datterselskapet Spermvital utviklet en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi for husdyr.

  Selskapet er også en av pådriverne for å etablere et sterkere bioteknologisk miljø i Hamarområdet.