• EN
 • Logg inn
 • Overvåking av vannstand som forhindrer flom og regulerer strømtilgang

   Globesar
  Globesar

  Det er et stort behov på verdensbasis å vite hvor store vannressursene er til enhver tid. Detaljert og kontinuerlig oversikt av tilgjengelige vannressurser er viktig for å kunne disponere og forvalte vannressursene på en produktiv og sikker måte, samtidig som man minimerer inngrep i miljø og fiskenæring. Den innsikten kan Globesar levere, og de har utviklet et system som leverer satellittbasert informasjon om endringer i vannstand.

  Tidligere studenter på Universitet i Tromsø identifiserte et problem i 2010, nemlig at de som skulle ta avgjørelser på tvers av ulike bransjer som olje og gass, infrastruktur og kraft manglet nødvendig og presis geografisk data for å kunne ta avgjørelser som ivaretar sikkerhet, vedlikehold, investeringer og produksjon.

  Selskapet fokuserer på løsninger i kraftnæringen, og har som mål å bli den ledende leverandøren i Europa av produkter og tjenester som baserer seg på optiske målinger fra satellitt. Allerede har selskapet tatt en ledende posisjon i Norge.

  Administrasjon av vannressurser kan være spesielt krevende i kalde områder der vann hoper seg opp i form av snø. Globesars produkter overvåker snømengden og dens egenskaper, noe som igjen kan bidra til å forutse og forhindre flomsituasjoner, eller planlegge strømtilgang.

  Innovasjon Norge vektla blant annet bedriftens evne til å kommersialisere forskningsresultater i sitt vedtak om tilskudd. Det er en kunde- o g markedsdrevet bedrift, som leverer en løsning med stor verdi for Norges kraftindustri, og det har også vært utslagsgivende både for bedriftens støtte og suksess.