• EN
 • Logg inn
 • Driver fram innovasjonsprosesser på tvers

   Espen A Istad
  Espen A Istad

  Næringsklyngen iKuben i Møre og Romsdal har tatt en lederposisjon med sin satsing på industrielt internett. Tunge, etablerte industrielle aktører jobber side om side med energiselskap og IKT-virksomheter. Klyngen har gjort oppdraget som motor i omstillingen til sitt eget.

  iKuben har 37 internasjonalt orienterte bedrifter som medlemmer. Bedriftene kommer fra Rindal i nord til Ulsteinvik i sør og Hamar i øst. Blant dem er tradisjonelle etablerte industriselskaper som Brunvoll, Kleven og Glamox, sammen med aktører i kran, løft og oljeservice, slik som Axess, Alpa og Axtech. Dessuten er bedrifter fra andre bransjer som energiselskapet Svorka, bedrifter som har beveget seg fra oljeindustrien til havbruksnæringen, som SHM Solutions, i tillegg til sensorikk- og IKT-bedrifter med. Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde er deltakere og aktive i arbeidet. iKubens medlemmer leverer tjenester, komponenter og avanserte systemer. Gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter, kurs og seminarer styrkes bedriftenes kompetanse. iKuben tilrettelegger møteplasser for læring og erfaringsutveksling mellom bedrifter, FoU og andre kompetansemiljøer.

  iKuben har etablert sin egen infrastruktur for å drive innovasjon, laben ProtoMore. Der jobber de aktivt med å trekke inn andre klynger, bedrifter, offentlige etater og liknende for å få i gang innovasjonsprosesser. Klyngen har også fått støtte fra ordningen for Kompetanseutvikling, og det har resultert i to kurs ved høyskolen i Molde. iKuben framstår som en klynge som hele tiden tenker internasjonalt, og som ikke er redd for å hente inn kompetanse fra San francisco – eller ta med seg folk dit – ved behov. Klyngeledelsen er dyktig til å se helheten og koble sammen innovasjon, internasjonalisering og kompetanse. I tillegg jobber iKuben godt med andre partnere regionalt og med andre klynger.

   iKuben fikk Arenastatus i 2012 og fikk forlenget sitt Arenaprosjekt med to nye år 2015.

  iKuben
  Molde