• EN
 • Logg inn
 • Japanske kråkeboller får norsk superfôr

   Urchinomics
  Urchinomics

  Rogn fra kråkeboller er en delikatesse i Japan. Nå skal norske aktører hjelpe til med å bygge opp kråkebolleindustrien på den japanske nordøst-kysten samtidig som man forbedrer havmiljøet.

  Kaston AS er et privat investeringsselskap med opprinnelse fra fiskerinæringen. Kaston reinvesterer sitt overskudd fra fiskeriengasjement i innovativ og bærekraftig næringsvirksomhet, og sikter seg nå inn mot oppdrett av kråkeboller i Japan.

  Med seg på laget har Kaston forskningsorganisasjonen NOFIMA og teknologibedriften Praktisk Verksted i Alta. Sammen har disse utviklet en avansert og effektiv fôr- og oppdrettsteknologi.

  Japan er i dag det største markedet for kråkebollerogn. Det er et eksklusivt produkt med høy pris og store krav til kvalitet. Siden jordskjelvet og tsunamien på øst-kysten av Japan i mars 2011, har kråkebolle-industrien i dette området ligget nede.

  Innovasjon Norge førte Kaston og produsentgrupperingen Marushichi Suisan sammen under en studietur for norsk fiskerinæring, og dette førte til et samarbeid som går under prosjektnavnet Urchinomics.

  Oppdrett av kråkeboller foregår i dag i all hovedsak gjennom innesperring av kråkeboller i kystnære områder, der kråkebollene blir matet med avfallsprodukter fra tangproduksjon og tar lang tid. Det NOFIMA-utviklede kråkebollefôret har vist seg å føre til opptil 10 ganger mere rogn i en kråkebolle, og på betraktelig mye kortere tid.

  Det er også en betydelig miljøgevinst i prosjektet. Som kunden selv sier:

  «Ved å fange, fôre og selge miljøskadende kråkeboller, produserer vi en av verdens dyreste sjømatretter og forbedrer samtidig havmiljøet. Tareskogen vokser igjen, fisk kommer tilbake til kysten, vi fanger CO2, nøytraliserer havsyrning og skaper arbeidsplasser i distrikter verden rundt. Og alle inntektene fra dette kanaliseres via 6092 Fosnavåg!“

  Innovasjon Norge har gitt et forsknings- og utviklingstilskudd til prosjektet, da en stor del av verdiskapingen vil foregå i Norge dersom dette lykkes. På sikt ser selskapet på hele Asia som markedsområde, har allerede begynt aktivitet i Australia og var med på en næringslivsdelegasjon til Canada i regi av Innovasjon Norge høsten 2016.

  Kaston AS
  Fosnavåg