• EN
 • Logg inn
 • Miljøvennlig løsning for avising og vask av fly

   MGS Production AS
  MGS Production AS

  Selskapet skal bygge en kombinert fullskala vaske- og avisingshall for fly som sparer både kostnader, miljø og klima.

  Anlegget skal bestå av en stor hangar med automatisk avising og vask av fly, tilpasset hver enkelt flytype. Løsningen reduserer bruken av kjemikalier, samler dem opp og gjenvinner dem. Den bidrar til mindre CO2-utslipp ved at rene fly bruker mindre drivstoff. Den gjør avising og vask mye raskere enn manuelle metoder, og den kan dokumentere alt som skjer i prosessen.

  - Vi har møtt stor interesse når vi har presentert løsningen på konferanser og utstillinger, og vi har inngått en intensjonsavtale om kjøp at et anlegg med Sandefjord Lufthavn Torp flyplass når det er dokumentert funksjonelt, sier Svein Gunnar Mæland i MSG Production. Han har utviklet konseptet de siste syv årene.

  Konseptet fikk I 2016 2,5 millioner euro i støtte fra EUs program Horisont 2020. Denne pengestøtten er starten for MSG Production til et kommersielt produkt som kan selges på de fleste flyplasser i verden.

  Selskapet MSG Production AS i Skien ble etablert i 2016. Jan Hansen er daglig leder. Største aksjonær er MSG Deice AS.