• EN
 • Logg inn
 • Gammel plast - bedre enn ny

   Max Emanuelson
  Max Emanuelson

  Plastmaterialer utgjør en stadig større del av vårt daglige forbruk. Norfolier Greentec AS gjenvinner plastavfall ved hjelp av moderne teknikk som gjør det mulig å gjenvinne og resirkulere disse ressursene.

  Gjenvunnet plast gir 90% reduksjon i CO2 og 80% reduksjon i energiforbruk, noe som er dokumentert i eget klimaregnskap utarbeidet i henhold til The Greenhouse Gas Protocol. Plastavfallet blir gjenvunnet til like gode produkter som de som er basert på ny plast. Selskapet har investert i nytt produksjonsutstyr, som sikrer effektivitet i produksjonen for å levere innovative og høykvalitetsproduktløsninger. Selskapet tar imot gammel industrifolie, landbruksfolie og forbrukerfolie fra hele landet. Gjennvinningsanlegget ligger lokalisert på på Folldal.

  Norfoiler GreenTec har med mer enn 50 års erfaring opparbeidet en god markedsposisjon og er nå Nordens ledende gjenvinner av plastfolieavfall, samt ledende produsent av avfallsekker.