• EN
 • Logg inn
 • Ovn som brenner for et renere miljø

   Norsk Kleber
  Norsk Kleber

  Norsk Kleber AS på Otta i Gubrandsdalen, utvikler nye og rentbrennende lavutslippsovner som tar miljøhensyn og ivaretar klebersteinens varmelagrende egenskaper.

  I 2013 gjennomførte selskapet en forretningsmodellering av bedriften, som avdekket behovet for å fornye produktsammensetningen og utvide mot nye markeder. Norsk Kleber innledet dermed et samarbeid med Institutt for Industriell design ved NTNU, for å sikre at ildstedene fikk et tidsriktig formuttrykk med et godt design. For å nå nye markeder har selskapet nå utvidet mot markeder i Storbritannia, Belgia og Nederland, samt Latvia.

  Nye rentbrennende ovner utnytter inntil 90% av energien i en vedkubbe og avgir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ildsteder. Et rentbrennende ildsted er et ildsted som tilfredsstiller norske krav til utslipp. Alle ovnene er testet og godkjent av SINTEF.

  Norsk Kleber har også mottatt støtte til å utvikle et nytt og forbedret produksjonsstyringssystem for en mer effektiv produksjon av kleberovnene, som enklere avdekker feilkilder i prosessen.