• EN
 • Logg inn
 • Bærekraftig avlusing og branding av klippfisk

   Optimar
  Optimar

  Nye metoder for avlusing av fisk og et fremstøt for å øke markedsandeler på klippfiskmarkedet i Brasil er to spennende prosjekter der vi hjelper Optimar A/S fra Giske.

  Optimar er en sentral leverandør til det norske og internasjonale markedet for veiing, pakking, innfrysing og annen bearbeiding av fisk. De er eksperter på sitt felt, og utvikler kvalitetsprodukter innenfor robotikk og automatisering til fiskeri- og oppdrettsnæringen.

  Lakselus har blitt en av de største kostnadspostene for oppdrettsnæringen. Optimar har derfor fått støtte fra oss til utvikling av et fullskala anlegg for avlusing av fisk ved bruk av oppvarmet sjøvann og ny pumpeteknologi. Bruken av medikamenter og kjemikalier for å bekjempe lakselus på oppdrettsfisk er dramatisk økende på grunn av tiltagende resistens og innskjerpede krav for akseptert lusepåslag. Derfor er Optimars løsning et positivt og mer bærekraftig alternativ.

  Et annet prosjekt som vi støtter er knyttet til utvikling av ny teknologi for å legge klippfisk i kartong og konsumpakke. Gjennom de siste ti årene har det vært en jevn økning i volumet av klippfisk som blir konsumert i Brasil, mens Norges totale eksportandel av klippfisk er fallende. Konsumet av tradisjonell klippfisk i flak synker, mens ferdig oppskåret fisk i mindre pakninger tar over markedet. Gjennom prosjektet ønsker man å utvikle et "brand" for klippfisk til Brasil, produsert av norske råvarer i Norge.