• EN
 • Logg inn
 • Planktonic muliggjør oppdrett av nye marine arter

   Rune Husby
  Rune Husby

  Planktonic har lyktes med å utvikle et bedre naturlig startfôr for marint oppdrett. Det muliggjør både oppdrett av nye arter, økt sjømatproduksjon og mer effektiv ressursutnyttelse av fôrråvarene.

  Riktig startfôr i etter utklekking er kritisk viktig innen marint oppdrett. Feil og dårlig sammensatt fôr i den viktige startfasen bidrar både til høy dødelighet, lav vekst og dårlig immunforsvar hos fiskelarver og yngel. Særlig gjelder det nye arter. For i motsetning til oppdrettssuksessene laks og ørret kan ikke yngel fra en lang rekke fiskearter fôres opp på tørrfôr i den første fasen etter klekkingen. I havet spiser denne yngelen levende plankton, ørsmå organismer som flyter rundt i havvannet.

  Trondheim-baserte Planktonic AS har som forretningside å høste marint dyreplankton og konservere planktonet for så å bruke det som fiskefôr. Gjennom mange år med forskning og utvikling har Planktonic utviklet en unik teknologi for kryopreservering – nedfrysing og opptining – av naturlig høstet dyreplankton og larver av hoppekreps. Etter opptining gjenopplives planktonet som dermed fremstår som naturlig og levende mat oppdrettsfisken, noe som igjen resulterer i bedre vekst og overlevelse hos fiskelarvene. Fôret er allerede tatt i kommersiell bruk i flere marine klekkerier i Norge, og med nye oppdrettsarter og økt etterspørsel etter sjømat regnes markedspotensialet for fôret som stort. Bedriften også utviklet helkonservert fôr av dyreplankton til akvariefisk. Dette fôret har vært i markedet med internasjonal distribusjon siden 2013. Produktet har vunnet flere internasjonale priser. Planktonic ble etablert i 2008 av Nils Egil Tokle og Håvard Aakerøy. Staben teller i dag syv ansatte, men videre realisering av prosjektet kan bety 50 til 100 nye arbeidsplasser i Nordland og Trøndelag. Hovedaksjonærer i selskapet er de to gründerne og det statlige investeringsselskap Investinor, som i 2015 gikk inn med betydelig kapital på eiersiden. I tillegg til støtte fra Innovasjon Norge har bedriften også mottatt støtte gjennom EUs innovasjons– og forskningsprogram Horisont 2020.

  Planktonic AS
  Trondheim