• EN
 • Logg inn
 • PRIDOK AS: Forenkler fastlegers hverdag

   Pridok AS
  Pridok AS

  Vestfold-bedriften Pridok AS utvikler et nytt skybasert pasientjournal system (EPJ) som knytter sammen alle de systemer som leger trenger i sitt daglige arbeid. Hjelp til å stille diagnose, forslå behandlingsforløp og oppfølging av pasientene.

  Et prosessverktøy som 100 % følger den offentlige standarden og samtidig gir markedet et system som fungerer optimalt med tanke på funksjonelle og sikkerhetsmessige krav.

  Utover å være teknologisk helt i front, er Pridok EPJ det første og eneste prosessystemet som følger de nasjonale standarder og samtidig er basert på skytjenester. Legene skal ikke bruke tid på IT.

  Interessen og potensialet for systemet er stort blant fastleger. Målet er en markedsandel på 50 % innen 3 år. Selskapet ser også potensielle kunder i alle primærbehandlere, i tillegg ønsker de å tilpasse det for fastleger i Danmark.

  Selskapets gründere er tre brødre med komplementerende bakgrunn, en fastlege, en siviløkonom, en med master i informatikk og 20 års erfaring innen produktutvikling og konsulentvirksomhet knyttet til utvikling av programvare.

  Pridok AS skal selge selv og distribusjonen og hosting vil skje gjennom Microsoft Azure portalen. Microsoft viser stor interesse for løsningen. Norsk Helsenett og direktoratet for E-helse er begeistret for at de kommer med Pridok EPJ.

  Pridok AS har mottatt etablerertilskudd fra Innovasjon Norge. Tilskuddet ble brukt for å komme til pilotering/klargjøring for investor, og målene ble nådd. I 2016 har de fått innvilget et lån som skal brukes til å sluttføre løsningen for legene og tilpasse til øvrige behandlere, samt for fastleger i Danmark.

  Pridok AS
  Horten