• EN
 • Logg inn
 • Med FN som kunde på under ett år

   Sentinel 2
  Sentinel 2

  Bergensselskapet Sensonomic ble etablert i 2015 med ambisjon om å bli verdensledende på overvåking av naturressurser. I løpet av første driftsår fikk selskapet FN som sin største kunde, og har kontorer både i Norge og Storbritannia.

  Passende nok kom en av de tre eierne på ideen da han jobbet i Kenya. Her så Anders Sunnås Gundersen behovet for en enklere måte å evaluere landverdier på. Sammen med Karl Trygve Kalleberg videreutviklet han ideen, og med Torsten Bondo på plass fikk de komplettert den teknologiske og vitenskapelige kompetansen de behøvde. Ved hjelp av ulike teknikker for å analysere satellittbilder og lage presise tidsserier med data kan løsningen deres brukes til å effektivisere landbruksproduksjonen, forhindre spredning av plantesykdommer og gi interessenter fra næringen mer presis kunnskap.

  I dag jobber de blant annet med å teste Sentinel-satelitter for kartlegging av marine habitater, hjelpe småbrukere i Ghana å komme inn i kommersielle forsyningskjeder, og bistår finansnæringen ved å utvikle investeringsanalyseløsninger og overvåkningsløsninger for landresurser. En stor del av selskapets virksomhet foregår i Afrika, og de har kontorer i Bergen, Oxford og London.

  Innovasjon Norge har vært med fra starten med etableringstilskudd, etterfulgt av støtte til H2020 søknad. I 2016 var selskapet allerede klart for internasjonalisering, og deltar på Londonkontorets TechCity Executive Accelerator (TEA) progam med fokus blant annet på kommunikasjon, salgs-og forhandlingsteknikker samt business modellering.