• EN
 • Logg inn
 • Gjorde erfaringene fra olje og gass-industrien om til sikrere løsninger i havbruksnæringen

   SHM Solutions
  SHM Solutions

  Da Nærings- og fiskeridepartementet skjerpet kravene til dekksikkerheten om bord på mindre lasteskip, medførte endringene utfordringer for oppdrettsnæringen. Yngve Bøe Myklebust, Jørn Lund Salthammer og Odd Arne Helseth så derimot en helt ny forretningsidé.

  Ved å bruke sin erfaring med dekkoperasjoner fra offshorevirksomhet, utviklet Myklebust, Salthammer og Helseth en utstyrspakke som sikrer tryggere operasjoner i oppdrettsnæringen og imøtekommer de nye kravene fra Nærings- og fiskeridepartementet. Teknologien ble utviklet i nært samarbeid med flere kunder, deriblant Moen Marin i Nord-Trøndelag, og resulterte i en fleksibel løsning som kan ettermonteres på de fleste typer arbeidsbåter og servicefartøy.

  SHM Solutions AS er også en kunnskapsbedrift, er godkjent som sakkyndig av Sjøfartsdirektoratet, og jobber med kompetanseutvikling, inspeksjon og sertifisering av kraner og utstyr. I januar ansatte de en ny daglig leder, Arne Lie Gundersen, som også skal ha hovedansvaret for SHM Solutions AS sine digitale løsninger – et stort satsningsområde for bedriften i tiden fremover.

  I tillegg til å være et selskap med solid kompetanse er SHM Solutions AS et godt eksempel på omstilling og teknologioverføring fra offshore til havbruksnæringen. Begge deler var med på å sikre bedriften støtte fra Innovasjon Norge.