• EN
 • Logg inn
 • Bærekraftig biodrivstoff fra norske skoger

   Biozin Holding
  Biozin Holding

  Biozin Holding ønsker å lage bærekraftig biodrivstoff av skogvirke og overskuddsmateriale fra skogindustrien. Første produksjonsanlegg planlegges oppført i Åmli kommune i Aust-Agder samlokalisert med sagbruket til Bergene Holm. Ytterligere fire biozin®-anlegg er under planlegging hvor endelige plassering bestemmes ut fra fastsatte kriterier.

  – Norge har tilgjengelige skogressurser. Disse ressursene og teknologien som skal benyttes, kan muliggjøre en svært effektiv konverteringsrate fra skogsavfall og biomasse til drivstoff. Når vi samlokaliserer produksjonen med Bergene Holm, som står for en fjerdedel av Norges trelastproduksjon, blir vårt biodrivstoff både kortreist og arealeffektivt, sier administrerende direktør Lars Frode Askheim i Biozin Holding.  

  Teknologien bak biozin® er utviklet i USA. Biozin Holding har kjøpt sin første lisens for bruk i Åmli. Produktet er et såkalt «andregenerasjons biodrivstoff», som betyr at det skal produseres uten å fortrenge matvaretilgang eller ha negativ klimapåvirkning. Utfordringen med andregenerasjons biodrivstoff har tidligere vært lavt energiutbytte, sammenlignet med førstegenerasjons drivstoff fra råvarer som mais, sukkerrør, raps og så videre. Teknologien som det nå  gjennomføres utviklingsprosjekt på, vil trolig være prismessig konkurransedyktig og et godt miljøvennlig alternativ.

  – Bistanden vi har fått fra Innovasjon Norge gjennom bioøkonomiordningen og andre ordninger har vært avgjørende for å komme i gang, avslutter Askheim.   

  Biozin Holding
  Sandefjord