• EN
 • Logg inn
 • Norsk programvare koordinerer internasjonale byggeprosjekter

   Catenda
  Catenda

  Gründerne i Catenda har globale ambisjoner. Målsettingen er at programvaren bimsync skal optimalisere samhandling i byggeprosjekter verden over.

  Catenda ble startet i Oslo i 2009. Med støtte fra Innovasjon Norge utviklet selskapet bimsync-plattformen, som skal koordinere alle digitale modeller i et byggeprosjekt. BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og bimsync er det første koordineringsverktøyet som gir alle parter i et byggeprosjekt tilgang til BIM via Internett, uten behov for ekstra programvare. 

  Internasjonalt fra første stund

  Så langt har brukere fra over 60 land testet programvaren, og bimsync er brukt i flere prestisjefylte byggeprosjekter i inn- og utland, blant annet det nye Nasjonalmuseet, renovering av hovedbygget på NTNU i Trondheim, et stort universitetskompleks i Skottland og Frankrikes høyeste trehus.

  – Vi satser spesielt på Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Spania. Vi har store ambisjoner og ønsker å bli en stor global aktør. Markedet er åpent, og vi ønsker å ta en stor plass i dette. Gjennom utradisjonell tenkning, hardt arbeid og litt flaks så er dette en ambisjon som er mulig, sier daglig leder Håvard Bell.

  Med bruk av egen språkkompetanse ble bimsync lansert på engelsk og deretter oversatt til norsk, japansk og portugisisk. Men selv med et teknisk produkt som enkelt kan oversettes og distribueres på Internett, kreves det kultur- og markedsforståelse for salg i et nytt marked.

  – Vi har hatt stor glede av GET-programmet og Navigator-programmet fra Innovasjon Norge. Der fikk vi verdifull input fra USA og andre selskaper i samme situasjon. I tillegg har utekontorene til Innovasjon Norge hatt stor betydning. Det gir trygghet å få ekstern, nøytral og norsk vurdering på ulike strategier, partnere og kulturforskjeller når man reiser ut av Norge, sier Bell.

  Vekstår med økning på alle fronter

  Det lille selskapet har klare vekstambisjoner, og er nå i prosess med å ansette flere utviklere og flere selgere. Det siste tilskuddet i staben er en kommunikasjonsansvarlig.

  – Sånn det nå ser ut blir 2018 et realt vekstår, der vi øker på alle fronter, både ved å styrke produktet ytterligere, få skikkelig fotfeste i stadig nye markeder og øke rent kvantitativ med antall ansatte, sier Bell.