• EN
 • Logg inn
 • Revolusjonerer naturgassnæringen med flytende rigg

   Connect LNG
  Connect LNG

  Nylig lyktes det trønderske selskapet, Connect LNG, med gassoverføring fra skip til kai. Nå skal den miljøvennlige teknologien erstatte dagens kaistrukturer.

  – Vi har utviklet en teknologi som muliggjør overføring av Flytende naturgass (LNG) mellom skip og terminaler. Teknologien reduserer investeringskostnader med opptil 80 prosent. I tillegg installeres kaianlegget på en sjettedel av tiden sammenliknet med eksisterende overføringsløsninger. Naturgass er en viktig komponent i overgangen til fornybarsamfunnet. Vårt produkt var det som manglet for å imøtekomme etterspørselen, sier Miriam Wennberg, co-founder og finansdirektør i Connect LNG.

  Produktet kan kobles til alle typer skip og terminaler. Systemet kan forbedre logistikken blant annet med å overføre LNG fra skip til land, også der det ikke er kaianlegg. Teknologien kan også brukes i etablerte havner med behov for økt kapasitet og større fleksibilitet.

  Fra masteroppgave til markedsrevolusjon

  Det hele startet med en erfaren kaptein som irriterte seg over de lange og dyre kaistrukturene for gassoverføring fra skip til kai. Han mente det måtte være en enklere, rimeligere og mer miljøvennlig måte å overføre naturgass på.

  – Seks år senere, da vi skulle skrive masteroppgave, lot vi oss inspirere av kapteinen. Vi foretok en mulighetsanalyse og så på markedet og konkurrentene. Vi kom frem til at det var en flaskehals i industrien. Investeringskostnaden for utbygging av LNG-terminaler var for høy, hovedsakelig fordi teknologien som kunne redusere utgiftene ikke eksisterte. Den måtte utvikles for å muliggjøre prosjektene rent økonomisk, sier Wennberg.

  Studentgjengen dannet et forskningsteam for å videreutvikle teknologien. Med støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiprogram bygget de den første enheten.

  – Jeg vil si at produktet var 95 prosent ferdigutviklet, men i en konservativ industri er ikke det godt nok. Kundene trengte å se systemet i drift, legger Wennberg til.

  De ble nødt til å bygge en enhet som kunne dokumentere vellykket overføring av gass fra skip til land for å overbevise markedet.

  Med det spanske gasselskapet Gas Natural Fenosa (GNF) med på laget begynte arbeidet og i oktober 2017 lyktes Connect LNG med overføring av 400 kubikk LNG fra skip til land, som tilsvarer sirka ti lastebiler med gass. Det betyr at produktet nå er klart for å revolusjonere markedet med sine aggressive vekstambisjoner og miljøvennlige løsninger.