• EN
 • Logg inn
 • Årets innovative reiselivsbedrift 2017

  Trysil har lenge vært et trekkplaster i vintermånedene, men satser nå stort resten av året også. Med den nye sykkelattraksjonen Trysil Bike Arena jobbes det for å tiltrekke besøkende hele året. Nettopp denne entusiasmen for innovasjon og helhetlig destinasjonsutvikling lå til grunn for kåringen som "Årets innovative reiselivsbedrift", Innovasjon Norges årlige Reiselivspris.

  Destinasjon Trysil eies av til sammen 180 virksomheter i Trysil, og har det overordnede ansvaret for markedsføring, informasjonsarbeid og utviklingsprosjekter i området.

  Som landets største skidestinasjon med 68 bakker, 30 heiser og over 500 kilometer med langrennsløyper, er hotellene og hyttene fulle vinterstid. Men når snøen gikk, uteble besøkende i stor grad til neste vinter. Med dette utgangspunktet har Destinasjon Trysil i over tre år jobbet med å utvikle Trysil til en helårsdestinasjon.

  Fra 2014 har flere og flere attraksjoner i Trysil Bike Arena sett dagens lys. Sykkelanlegget utgjør over 100 kilometer med naturlige sykkelstier, sykkelparker, over 40 kilometer med tilrettelagte sykkelstier, og et stort utvalg aktiviteter og arrangement. Satsningen har gitt økt trafikk om sommeren og høsten.

  Overnattingsaktører, aktivitetsbedrifter, handel og restaurant opplever økt omsetning, og etterspørselen etter fritidsbolig og bolig har økt. Det har resultert i etablering av nye virksomheter og andre opplevelsestilbud. På to år har over 70 personer fått seg en eller annen stilling om sommeren og høsten på grunnlag av sykkelsatsningen.

  Innovasjon Norge har bidratt med distriktstilskudd, nettverkmidler og rådgivning i de innledende fasene, etterfulgt av profilering og internasjonalisering.

  Sykkelparken er i seg selv et innovativt produkt uten sidestykke i Norden, og er et resultat av Destinasjon Trysils langsiktige arbeid for helhetlig destinasjonsutvikling. De har tatt bærekraft på alvor gjennom målrettet arbeid for å utvikle et produkt som skaper arbeidsplasser hele året.

  Trysil har siden 2009 jobbet målrettet med bærekraftig utvikling. Innsatsen har gitt resultater. Trysil er et av de første reisemål i Norge og Europa som er tildelt merket for Bærekraftig reisemål.