• EN
 • Logg inn
 • Ku og melk var drømmen

   Einar-Martin Austad
  Einar-Martin Austad

  I januar overtok Einar-Martin Austad, 24 år, et nedlagt melkebruk i heimbygda si Henning i Steinkjer. På kort tid har han bygget opp to ulike melkebruk.

  Einar-Martin og samboeren Siri Johanne har drevet hjemgården hennes på Frosta siden 2015. Da hadde fjøset stått tomt i flere år. De startet med en ku og bygde opp besetningen og melkeproduksjonen fra null. Nå har de 18 melkekyr og 8 ungdyr. Alt dette tar de nå med seg over til gården i Henning.

  Einar-Martin og samboeren har jobbet hardt med å sette melkebruket i stand til å ta imot en besetning på 26 dyr, og ved nyttår sto fjøset ferdig. Begge har landbrukserfaring og er meget dyktige gårdbrukere. De har begge stått på for å få gården ferdig. De har leid inn en lokal snekker som har gjort mye av snekkerarbeidet. De har fått installert kraftforstasjon, matter til liggebås, oppgradert kalveavdelingen og forbedret gjødselhåndtering og ventilasjon. Nå kan de få ønsket kapasitet og møte framtidens krav til dyrevelferd.

  Økt melkeproduksjon og beite

  De planlegger også å øke melkekvoten fra 180 til 240 tonn, og har flere planer om utvikling for framtiden. Gården har i dag 180 dekar dyrket mark og noe beite. Einar-Martin driver 48 dekar hos sine foreldre og skal i tillegg leie 27 dekar. I tillegg til økt melkeproduksjon ønsker han å avle fram kvigene og fore opp okser fra egen produksjon. På sikt ønsker han også mer beite for å begynne med ammekuproduksjon i tillegg til melk. Nå er det igjen liv og røre på gården med en familie med to små barn med nummer tre er på vei.

  Einar-Martin Austad
  Steinkjer