• EN
 • Logg inn
 • Digital intelligens som behandler, analyserer og visualiserer data

   eSmart Systems
  eSmart Systems

  Energiselskaper, tjenesteleverandører og smarte samfunn har store mengder med data som må håndteres. eSmart Systems utvikler en programvare som kan prosessere og behandle store mengder data og analysere disse i sanntid.

  Da orkanen Irma herjet i USA ga eSmart Systems rammede amerikanere strømmen tilbake ved hjelp av sensordata fra droner og kunstig intelligens.

  – Vi bisto amerikanske kraftselskaper med å finne problemene i strømnettet raskest mulig. Ved å kombinere bruken av program- og maskinvare med droner som fløy langs strømlinjene og hentet inn og analyserte data fortløpende kunne vi raskere finne og reparere feilene, forklarer administrerende direktør Knut Johansen i eSmart Systems.

  Hjelper med å ta raske, trygge og rimligere avgjørelser

  Å bygge ut og vedlikeholde et kraftnett er krevende. Slitasje på eldre anlegg, ekstreme værforhold og endringer i regelverk er noen av de utfordringene kraftleverandører må håndtere. Ofte resulterer disse forholdene i store investeringer og dyre reparasjoner. eSmart Systems kobler sin teknologi opp mot kraftnettet slik at kraftleverandørene kan overvåke systemet i sanntid, analysere informasjonen, og ta raskere, tryggere og rimeligere avgjørelser. Ved å benytte seg av sanntidsdata blir det også enklere å gjennomføre periodisk vedlikehold, siden nødvendige tiltak blir basert på reell bruk og slitasje, og ikke det som er angitt som standard driftstid i manualer.

  Systemet brukes også i utviklingen av smarte samfunn, blant annet innenfor helse. Pasienter som blir skrevet ut av sykehus og som i en periode skal ha tilbud gjennom kommunens helsetjenester får bo i sitt eget hjem, utstyrt med digital trygghetsalarm og nettbrett for å kommunisere direkte med sykepleiere. På den måten opplever pasienter og pårørende trygghet i eget hjem og teknologien optimaliserer ressurser og bidrar til å spare kostnader.

  Selskapet ble startet i 2013, men har på rask tid inntatt en ledende posisjon i markedet for digital intelligens. Gründerne satset tidlig i internasjonale markeder, og deltok på Innovasjon Norges kompetanseprogram TINC i Silicon Valley og FRAM i Norge. Nå teller selskapet over 80 ansatte, og har kontorer i Halden, Oslo, London, Danmark og USA. eSmart Systems har bidratt til stor verdiskaping i form av både arbeidsplasser og skatteinntekter, noe som har vært utslagsgivende for Innovasjon Norges finansiering.