• EN
 • Logg inn
 • Grønt fiske på fangstfeltet

  Nytt fiskefartøy med batteridrift på feltet gir bedre kvalitet, større fangst og lastekapasitet, i tillegg er det miljøvennlig og driftsøkonomisk.

  Hans Angelsen og Sønner AS driver fiske etter hvitfisk i den mellomstore kystflåten. De bygger nå  et nytt fiskefartøy på 21 meter ved verftet Moen Marin AS. Fartøyet bygges med plug-in hybrid framdriftsanlegg. Driften planlegges med vanlig motorframdrift til og fra fangstfelt, mens det skal brukes batterikraft under fiske og ved fangstbehandlingen.

  Fiskebåtrederiet Hans Angelsen og Sønner AS er en familiebedrift. Selskapet er registret i Flakstad kommune i Nordland. Øystein Angelsen er korresponderende reder og styreleder i selskapet. Selskapet driver fiske og fangst og vil etter investering i nytt fiskefartøy på 21 meter ha seks ansatte der majoritetseierne deltar aktivt i driften.

  Innovasjon Norge har bidratt til finansiering for bygging av nytt fiskefartøy med ny fremdriftsteknologi – kombinasjon mellom diesel/batteridrift – såkalt «plug in hybrid fremdriftsanlegg». Innovasjon Norge har gitt lån med risikoavlastning til prosjektet i samfinansiering med NORDEA. ENOVA har bidratt med tilskudd til merkostnader i forbindelse med ny fremdriftsteknologi. Innovasjon Norge har valgt å bidra til finansiering av prosjektet fordi det ligger innenfor policy for finansiering av nybygg i fiskeflåten og at finansieringen bidrar til risikoavlastning i forbindelse med utprøving av ny miljøvennlig fremdriftsteknologi i fiskeflåten.

  Les om løsningen i The Explorer: The world’s largest hybrid fishing boat

  Hans Angelsen og Sønner AS
  Flakstad