• EN
 • Logg inn
 • Vekstbedrift i Barentshavet

   Ole Åsheim - Nordlys
  Ole Åsheim - Nordlys

  Kirkenes-bedriften Henriksen Shipping Service AS er spesialister på skipsagentvirksomhet, og har i nærmere 20 år arbeidet med russiske rederier. Nå satser bedriften stort på å utvide tjenestene for sine internasjonale kunder.

  Henriksen Shipping Service (HSS) spesialiserer seg på skipsagentvirksomhet rettet mot Barentshavet. Regionen bedriften operer i, strekker seg fra Finnmark til Kolahalvøya. Alle utenlandske skip må ha en lokal havneagent, og HSS representerer årlig rundt 400 anløp fordelt på 50 rederier innen alle typer shipping.

  I oppstarten var hovedkundene russiske trålerrederier, mens HSS de senere årene har hatt stadig flere internasjonale kunder i petroleumssektoren. HSS yter også tjenester til den russiske krabbeflåten som benytter Kirkenes som base, og er deleier i selskapet SolArctic LLC med skipsagentvirksomhet i Murmansk.

  Viktig for lokalsamfunnet 

  Gjennom skipsagentvirksomheten fordeles en pengestrøm på over 100 millioner årlig, og store deler av dette havner hos lokalsamfunnet i Sør-Varanger. HSS gir livsgrunnlag til mange underleverandører av varer og tjenester; i 2015 hadde bedriften 112 lokale underleverandører. Samme året ble HSS kåret til årets vekstbedrift i Nord-Norge.

  Med støtte fra Innovasjon Norge har HSS de siste årene bygget opp et nasjonalt og et internasjonalt nettverk og en lokal sammenslutning. I 2017 mottok bedriften ProRus-midler til å utvide konseptet med et nytt prosjekt. 

  – Prosjektet Bonded Store skal gi våre kinesiske og øvrige kunder med behov for tollager på begge sider av grensen et bedre og mer effektivt system og service for gods i transitt. Fra hovedkontoret i Kirkenes skal vi øke tilbudet til markedet for transport, lagring og fortolling mellom Kirkenes og Murmansk havn. Innovasjon Norge har redusert risikoen ved finansiell støtte i tillegg til lokal støtte både i Kina og Russland, sier administrerende direktør i HSS, Arve Henriksen.

  Prosjektet har vært en suksess fra første stund, og har ført til ansettelser i begge ender av kjeden. HSS satser nå på ytterligere vekst, og planen er å ha full servicebase for både offshore, cargo, fiske og fangst i begge havner.