• EN
 • Logg inn
 • Digitale verktøy for helsenæringen

   Hospital IT
  Hospital IT

  Nye oppgaver og utfordringer setter nye og høyere krav til kvalitet, effektivitet, samhandling og kommunikasjon i helsesektoren. Hospital IT har utviklet selvbetjente, mobile digitale verktøy som inkluderer automatisert arbeidsflyt, dokumentasjon og alarmdistribusjon.

  I dagens helsevesen er det stor mangel på effektive verktøy for god digital arbeidsflyt og kommunikasjon vis a vis ansatte, pasienter og pårørende. Hospital IT har gjort det mulig å innføre et universelt mobilt IT basert arbeidsverktøy som kan benyttes i alle produksjonsledd i heletjenesten.

  – Vi kobler sammen elektronisk journal med vår egen programkode og leverer et sett med unike mobile viktige nøkkelapplikasjoner som helsearbeider benytter i sin operative tjeneste for samhandling og utførelse av oppgaver. Vi mener at effektivisering av helsearbeideren er nøkkelen til suksess i behandling og samhandling med pasienten. Pasientens deltagelse og rolle i sykdomsforløpet vil i årene som kommer få vesentlig større fokus og plass i behandlingen, sier administrerende direktør i Hospital IT Flemming Hegestrøm.

  Selskapets digitale løsninger består blant annet av helsesensorikk som gjør det mulig å måle og dele verdier med helsetjenesten. Hvis det blir gjort målinger som går utover grenseverdiene blir helsetjenesten varslet. Systemet legger til rette for selvbetjening og sosial kontakt for eldre, og brukere og hjemmetjenesten kan enkelt administrere sine tjenester og avtaler ved hjelp av digital hjelpemidler. Hospital IT fokuserer på utvikling av verktøy for prosesstøtte i helsetjenesten slik at helsepersonell til enhver tid får presentert oppdatert nøyaktig informasjon som er nødvendig for at arbeidet skal kunne utføres med høy kvalitet.

  Selskapet har mottatt finansiering av Innovasjon Norge for å utvikle og implementere teknologiske løsninger som kan forbedre kommunenes samhandling. Prosjektet som nå er igangsatt er et samarbeid med de såkalte FARTT-kommunene – Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga. Modellen bygger på at alle helsearbeidere har tilgang til én felles tjenesteplattform, og vil for eksempel gjøre det mulig å registrere og kontrollere gitt medisin elektronisk. Kommunene som deltar dekker et relativt stort areal med relativt få innbyggere, noe som gjør det spesielt viktig at man kan utveksle oppdrag og ressurser på tvers av kommuner, samtidig som systemet synliggjør brukerbehov, medisinering og helsedata.