• EN
 • Logg inn
 • Samarbeid i reiselivet på Jølster

   Atle Lunde
  Atle Lunde

  Jølster 365 er et nettverk av 21 lokale bedrifter som tar tak i den økende etterspørselen etter helhetlige reiselivsopplevelser ved å tilby spennende pakkeløsninger. Ulike aktiviteter, matopplevelser og kulturelle opplevelser presenteres samlet for å vise bredden i hva Jølster har å tilby.

  Formålet med Jølster 365 er å øke omsetningen, antall besøkende og gjøre Jølster mer kjent som reisemål, både nasjonalt og internasjonalt. Nettverket er opptatt av synlighet og at det skal være lett å booke. Et felles bookingsystem og en tydelig visuell profil er på plass.

  Jølster 365 dager i året

  Nettverket har også fokus på helårsturisme gjennom også å tilby vinteraktiviteter, noe også navnet Jølster 365 dager i året spiller på.

  På lang sikt kan reiselivsbedriftene langs veien og relaterte bedrifter innen handel oppleve en betydelig økning i omsetning. Turismetrendene i Norge viser at det er økt etterspørsel etter aktiviteter, større forbruk blant kulturturister og stor etterspørsel etter lokal historie og lokale tradisjoner. Forholdene ligger altså godt til rette for at Jølster 365 skal kunne lykkes med prosjektet.

  Det har vært begrensede midler til utvikling av satsingen, men med tilskudd fra Innovasjon Norge har gjort det lettere for nettverket å realisere planene for reiselivet i Jølster.  

  Jølster 365
  Jølster