• EN
 • Logg inn
 • Norsk teknologi viser vei for autonome fartøy i Singapore

   Maritime Robotics
  Maritime Robotics

  Maritime Robotics leverer utstyr, fartøy og systemleveranser innen autonome farkoster for innsamling av maritime data. Maritime Robotics er en pionerbedrift for utvikling av ubemannete overflatefartøy (Unmanned Surface Vechicles – USV) og har hatt USVer i drift fra sin base i Trondheim siden 2006. 

  Slike fartøy kan drastisk redusere kostnadene og øke personalsikkerhet for maritime operasjoner knyttet til sensor-basert datainnsamling.

  Maritime Robotics ble etablert i 2005 og har godt samspill med det maritime automatiseringmiljøet rundt NTNU Teknisk Kybernetikk og Sintef Ocean. Selskapet teller i dag over 20 ansatte. Deres USV systemer Otter, Mariner og Wave Glider har vakt betydelig interesse i utenlandske markeder som har et sterkt fokus på maritim autonomi, slik som Japan, USA, Brasil og Singapore. Innovasjon Norge har vært støttespiller til Maritime Robotics i alle disse markedene.

  Singapore har en sterkt og økende interesse for autonome løsninger i luften, både til lands og til havs. Teknologiutviklingen for sivile autonome fartøy i Singapore ligger imidlertid et stykke bak det miljøet rundt Maritime Robotics representerer, og det er betydelig interesse fra universitet, forskningsinstitusjoner og bedrifter for å knytte tettere bånd til Norge innen dette området. For å forsterke akademiske og forretningsmessige relasjoner med Singapore, og for å markedsføre sin teknologi, har Maritime Robotics inngått en avtale med National University of Singapore om leveranse av en «Otter» USV i forskningsøyemed. Otteren ble levert til Singapore i Februar 2018.

  Innovasjon Norge har bidratt til selskapets utvikling gjennom finansiell bistand til flere utviklingsprosjekter og med kompetansetjenester for å stimulere til internasjonalisering av selskapets virksomhet.