Norsk teknologi viser vei for autonome fartøy i Singapore

/globalassets/arsrapport-2017/bilder---kundehistorier/maritime-robotics_mona.jpg?width=1168
Foto: Maritime Robotics

Maritime Robotics leverer utstyr, fartøy og systemleveranser innen autonome farkoster for innsamling av maritime data. Maritime Robotics er en pionerbedrift for utvikling av ubemannete overflatefartøy (Unmanned Surface Vechicles – USV) og har hatt USVer i drift fra sin base i Trondheim siden 2006. 

Slike fartøy kan drastisk reduserer kostnadene og øke personalsikkerhet for maritime operasjoner knyttet til sensor-basert datainnsamling.

Maritime Robotics ble etablert i 2005 og har godt samspill med det det maritime automatisering miljøet rundt NTNU Teknisk Kybernetikk og Sintef Ocean. Selskapet teller i dag over 20 ansatte. Deres USV systemer Otter, Mariner og Wave Glider har vakt betydelig interesse i utenlandske markeder som har et sterkt fokus på maritim autonomi, slik som Japan, USA, Brasil og Singapore. Innovasjon Norge har vært støttespiller til Maritime Robotics i alle disse markedene.

Singapore har en sterkt og økende interesse for autonome løsninger i luften, både til lands og til havs. Teknologiutviklingen for sivile autonome fartøy i Singapore ligger imidlertid et stykke bak det miljøet rundt Maritime Robotics representerer, og det er betydelig interesse fra universitet, forskningsinstitusjoner og bedrifter for å knytte tettere bånd til Norge innen dette området. For å forsterke akademiske og forretningsmessige relasjoner med Singapore, og for å markedsføre sin teknologi, har Maritime Robotics inngått en avtale med National University of Singapore om leveranse av en «Otter» USV for forskningsøyemed. Otteren ble levert til Singapore i Februar 2018.

Innovasjon Norge har bidratt til selskapets utvikling gjennom finansiell bistand til flere utviklingsprosjekter og med kompetansetjenester for å stimulere til internasjonalisering av selskapets virksomhet.