• EN
 • Logg inn
 • Samisk merkevare for reinkjøtt

   Tom Benjaminsen
  Tom Benjaminsen

  Min Boazu er oppkjøper og foredler av reinkjøtt, og bygger merkevare med en tydelig samisk profil.

  Bedriften solgte tidligere reinskrotter videre til andre kjøttforedlingsbedrifter, men har nå startet med egne produkter. De har hatt god omsetning siden oppstart i 2016, og satsing på egen merkevare har ført til at de nå også kan levere egenproduserte varer til butikker og kjeder i Norge.

  Det samiske og kulturelle står sterkt som verdi i bedriften, og preger da også designet og merkevaren som er utarbeidet. Nye produksjonsmetoder i tett samarbeid med reineierne er en del av forretningsmodellen til bedriften.

  Min Boazu har et mål om å bli en nasjonal leverandør av reinkjøtt til kjedene, men det er også potensiale utover landegrensene, og da særlig til andre nordiske land. Med tilskudd og garanti fra Innovasjon Norge vil bedriften ha mye større forutsetninger for å kunne vokse og lykkes i markedet.

  Bedriften selv er tydelig på at prosjektet ikke hadde blitt realisert om det ikke var for vårt bidrag.

  Min Boazu
  Karasjok