• EN
 • Logg inn
 • Hjelper å huske når hukommelsen svikter

   Rune Nilsen, Bodø NU respons
  Rune Nilsen, Bodø NU respons

  En god relasjon til en kjær bestefar og store avstander var starten på det som i dag er omsorgsverktøyet Memoria, en digital minnebok som tar vare på minnene inn i alderdommen.

  Memoria digitaliserer personens liv og gir alle som kjenner personen mulighet til å bidra med de viktigste bildene, minnene og historiene. Livshistorien kan hele tiden oppdateres. Minneboken gir mulighet for å dele de gode øyeblikkene, som kan skape gode sosiale stunder i hverdagen, og gjøres enkelt tilgjengelig for omsorgspersonell.

  Memoria en del av omsorgstilbudet

  I 2013 startet Johanne Viksaas utviklingen av det som skulle bli Memoria samtidig som hun var student og skrev bacheloroppgave innenfor innovasjon og velferdsteknologi. I 2016 ble MinMemoria AS etablert i Bodø og selskapet har nå fire ansatte. De siste årene har det vært stort fokus på å gjøre verktøyet kjent for kommuner og sykehjem som er det primære markedet for løsningen. Dette gjør de blant annet ved å arrangere Memoriadager som innebærer kursing i Memoria for helsepersonell i kommunene. I dag brukes Memoria av sykehjem og privatpersoner i over 60 kommuner. De har fått avtale med 28 sykehjem som har tatt Memoria inn i omsorgstilbudet på sykehjemmet. I tillegg har de testprosjekter på noen dagsenter i Norge. Omsetningen skjer primært gjennom lisenssalg. Et viktig mål for virksomheten nå er at Memoria skal bli en standard på alle sykehjem i Norge.

  – Helt siden oppstarten har Innovasjon Norge vært en viktig støttespiller for oss. Tilskudd, veiledning og råd gjennom både oppturer og nedturer på veien har vært avgjørende for at vi er der vi er i dag, sier Johanne Viksaas.

  Når løsninger er godt innarbeidet i markedet i Norge, har man ambisjoner om å vokse ved å gå ut i nye markeder internasjonalt.

  MinMemoria vant pitchekonkurranse i forbindelse med Business Bootcamp hvor premien var deltakelse på TINC i Silicon Valley.

  MinMemoria
  Bodø