• EN
 • Logg inn
 • Norsk gjødsel når nye markeder

   IVAR IKS
  IVAR IKS

  Det slambaserte gjødselproduktet, Minorga, har de siste årene hatt stor suksess, både i Norge og Vietnam. I 2017 ble den ene av to eierbedrifter, HØST Verdien i avfall, kjøpt opp av det internasjonale selskapet, CAMBI AS. Nå står nye markeder for tur.

  I årevis ble slam fra norske renseanlegg lagret som avfall på deponi. Men da det i 2009 ble forbudt å deponere organisk avfall, fant IVAR IKS - det interkommunale selskapet for vann, avfall og renovasjon i Rogaland - en mer bærekraftig løsning. Sammen med gjenbruksbedriften HØST Verdien av avfall, har de utviklet en helt ny måte å bruke slammet på.

  – Med Minorga har vi kommersialisert noe som ellers ville blitt behandlet som avfall. I stedet har vi fått et produkt som konkurrerer i pris og kvalitet med vanlig mineralgjødsel, sier Torleiv Næss Ugland, administrerende direktør i HØST.

  Bedre ressursutnyttelse

  Nylig ble HØST kjøpt opp av CAMBI AS, en verdensledende leverandør av teknologi til produksjon av biogass og håndtering av slam og annet biologisk avfall.

  Minorga-prosjektet har gått ut på å utvikle unike gjødselprodukter med en blanding av mineralsk og organisk materiale. Teknologien som brukes er kjent, men den er tilpasset de nye råvarene. Synergien mellom IVAR og HØST har vært avgjørende for suksessen.

  Ettersom Minorga er både mineralsk og organisk gjødsel, vil den delen som er knyttet til det organiske materialet frigis litt etter litt i løpet av vekstsesongen. Dette er nyttig for plantene.

  – Det er en stor miljøgevinst som vil redusere forurensningen knyttet til overgjødslingen som praktiseres i dag. Vi har fått lov å bli med på det grønne skiftet og det er vi stolte av, sier Oddvar Tornes, fagansvarlig i IVAR IKS.

  Internasjonal satsing

  Selskapet er nå i ferd med å utvikle nye markeder i Sør-Øst Asia, der høye temperaturer og rovdrift på jorda fører til erosjon og saltopphoping. Interessen er stor for gjødsel med organisk innhold.

  – Vi har overflod av organisk materiale i Norge, og da mener vi det er viktig å bidra til å forbedre miljøet der behovet er størst. Produktet er blant annet testet på kaffeplantasjer og i rismarker med stor suksess. Innovasjon Norges kontor i Hanoi har vært en uvurderlig samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe lokale kunder og kontakter, sier Næss Ugland i HØST.