• EN
 • Logg inn
 • Sikter mot det europeiske dronemarkedet

   Nordic Unmanned
  Nordic Unmanned

  I 2014 startet en kompisgjeng fra Rogaland droneselskapet Nordic Unmanned. De har allerede vunnet millionkontrakter i Norge. Neste leveranse er til myndigheter i Tyskland og Nederland. Ambisjonen er å være den foretrukne droneleverandøren i Europa.

  – I tillegg til å levere droner tilbyr vi analyser og modeller av terreng og bebyggelse. Det gir oss et konkurransefortrinn, sier Knut Roar Wiig, daglig leder i Nordic Unmanned.

  Økte omsetning med 300 prosent på ett år

  Nordic Unmanned produserer store droner. Dronene programmeres til å overvåke og samle inn data fra et bestemt område i sanntid. Dataen analyseres og brukes til å generere virkelighetsnære modeller for kunden. Produktet kan med stor nøyaktighet fortelle hvordan terrenget ser ut.

  – Som selskap er vi relativt unge, men mine 11 medarbeidere har lang erfaring som er utrolig nyttig for det vi driver med i dag, og for vår kontinuerlige produktutvikling. Fra 2016 – 2017 økte omsetningen med rundt 300 prosent. Vi fortsetter å ta nye markedsandeler og vi regner med en vekst på 80 prosent i omsetning neste år, sier Knut Roar Wiig.

  Fra Sandnes til utenlandske politistyrker

  Nordic Unmanned er allerede godt etablert i det norske markedet. Men selskapet har en bredere horisont, og i første omgang er ambisjonen å bli en ledende aktør i Europa innenfor offentlig sektor, maritim industri og energinæringen. Med Lockheed Martin som strategisk samarbeidspartner har Nordic Unmanned allerede fått en fot innenfor i offentlig sektor i Europa.

  Med hjelp fra Innovasjon Norge har det norske selskapet inngått kontrakter både i Tyskland og Nederland, hvor de skal levere droner til politistyrkene.

  Skal gjøre Stavanger smartere

  Nordic Unmanned er også en del av klyngeprosjektet Arena Smart City, som er en Stavangerbasert næringsklynge med ambisjoner om å bli Nordens ledende aktør innen 2021. Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

  – Vårt bidrag i klyngenettverket er høynøyaktige 3D-modeller av terreng og bebyggelse. I planleggingssammenheng er dette svært effektivt. I en tid hvor infrastruktur endres hyppig og byggeprosesser går raskere enn noen gang har data blitt en ferskvare. Derfor er det behov for teknologi som kan overvåke og gi raske statusoppdateringer, og det kan vi, avslutter Wiig.