• EN
 • Logg inn
 • Byggemateriale på naturens premisser

  Nordisk Massivtre er produsent og leverandør av krysslimte massivtreelementer til norske og svenske aktører i byggebransjen. Nå forventer selskapet en dobling i volumet frem mot 2020. 

  Å bruke massivtre gir stor fleksibilitet ved både formgivning, planløsning og konstruksjon. Dette har gitt en stor vekst i markedet. Selskapet forventer en dobling i volum til 2020. 10 personer er i dag ansatt i selskapet, som leverer primært til entreprenører, men også selvbyggere (privatkunder) og byggmestere.

  Selskapet, som holder til på en fabrikk i Kongsvinger i Hedmark, ble stiftet i 2017 av flere aktører med lang erfaring innen skogbruksnæringen. Selskapet drar nytte av deres lokasjon i Hedmark, som har lang tradisjon inn skogbruksnæringen. Nordisk Massivtre samarbeider med blant annet Hunton fiber og Stangeskovene. Moelven mjøsbruket, Ringalm, Bollinger+Grohmann og Green Advisers.

  Produktene Nordisk Massivtre leverer er laget av kortreist og bærekraftig skogbruk og er naturlig fornybar.

  Bærekraftig byggesett

  – Tre binder CO2 og reduserer utslippene av det til atmosfæren, og elementene krever lite energi i fremstillingsprosessen. Først limes og presses trevirke sammen til massivtreplater, deretter dimensjoneres de til ønsket størrelse, før de til slutt kuttes og utformes presist og fleksibelt i en CNC-maskin. De ferdige massivtreplatene leveres til byggeplasser som enkle byggesett, forklarer Carsten Hovind som er i markedssjef Nordisk Massivtre.

  I tillegg til en effektiv maskinpark har selskapet god intern logistikk som gjør at de kan produsere produkter med god kvalitet til konkurransedyktig pris.

  Nordisk massivtre AS har mottatt risikolån, tilskudd og lavrisikolån fra Innovasjon Norge.

  Gjennom samarbeidet med og støtten fra Innovasjon Norge har selskapet satt i gang en rekke interne utviklings- og kompetansehevingsprosjekter som har resultert i et bedre og mer veldokumentert produkt og mer effektiv produksjon.