• EN
 • Logg inn
 • Den digitale kommune: Smartere samfunn gjennom digitalisering

   Norkart
  Norkart

  Teknologibedriften Norkart utvikler og leverer data som skal hjelpe kommunene med å levere offentlige tjenester på en rimeligere og mer effektiv måte. Innovasjon Norge har bidratt til to ambisiøse prosjekter innenfor den digitale kommune, nemlig å digitalisere byggesakprosessen og gi kommunene bedre styring av vann og avløp.

  I dag behandler norske kommuner 110 000 byggesaker i året. Arbeidet med byggesaker er et av de mest tidskrevende og utfordrende områder for norske kommuner. Norkart har gått sammen med Bærum, Stavanger, Sandnes, Melhus, Drammen, Os Kommune og har med støtte fra Innovasjon Norge iverksatt et digitaliseringsprosjekt som skal effektivisere prosessene.

  – Byggesaker har sjelden et godt omdømme. De tar lang tid, byr på utfordringer underveis, og er krevende både for privatpersoner, kommunene og næringslivet, sier ansvarlig for prosjektet i Norkart, Magnus Solberg. I løpet av våren lanserer Norkraft et e-torg som er kommunens nettbutikk for salg og distribusjon av data og tjenester til byggesak, og en søknadsløsning for menigmann.

  Digitale løsninger for bedre oversikt og styring

  Den andre delen av prosjektet er en digital løsning som gir en fullstendig oversikt over private og offentlige vann- og avløpsnett (VA) i hele landet. Utfordringen i Norge i dag, er at vet alt for lite om vann- og avløpsnettet, særlig når det gjelder sammenhengen mellom kommunale og private anlegg. Klimaendringene har gitt oss betydelige større problemer med flom og overvann, og over 30 prosent av drikkevannet forsvinner før det når brukeren. Dette fører ikke bare til skader på infrastruktur, men et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann. Gjennom prosjektet skal Norkart utvikle løsninger som gir kommunene bedre systemer og styring.

  Innovasjon Norge bidro med finansiering på grunn av selskapets innovasjonshøyde, markedspotensial og evne til verdiskaping. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019 – og vil være en viktig satsning i digitaliseringen av kommune-Norge. Norkart fortsetter å vokse, og har i dag 262 ansatte. Selskapet planlegger en ansettelsesvekst på 23 ansatte i 2017.

  Norkart
  Sandvika