• EN
 • Logg inn
 • Ny teknologi gjør norsk ved konkurransedyktig og Svanemerket

   Varma
  Varma

  Billig fyringsved fra Øst-Europa dominerer det norske markedet gjennom avtaler med kjeder som Plantasjen og Coop. Varma har effektivisert de mest arbeidskrevende prosessene, noe som gir lavere kostnader til arbeidskraft. I tillegg er veden kortreist, som i sum gjør at norsk ved nå blir både billigere og mer miljøvennlig.

  Varma ble etablert i 2015 for å drive industriell automatisert produksjon av ved og andre opptenningsprodukter. Med full kontroll på hvor det lokale treverket kommer fra har selskapet blitt det første i Europa til å oppnå svanemerking av ved.

  – Det er i pakke- og tørkeprosessen innovasjonen ligger. Her har vår automatiserte produksjonslinje gjort at vi kan konkurrere med billigere arbeidskraft og dermed tilby et helnorsk kortreist produkt uten at kundene må betale mer, sier Svein Bjerke som er en av gründerne bak selskapet.

  Selskapet er foreløbig i en pilotfase med utsolgt produksjon i inneværende år. Planen nå er å reise kapital for skalering av løsningen for å nå ut til et massemarked. Innsalget til kjedene har gått meget bra, og det er til og med gjort avtaler om eksport til Sverige, Danmark og England. Selskapet ventes å få en veldig sterk vekst de neste 2-3 årene, og selv om mange av prosessene er automatisert har de skapt mange arbeidsplasser i en omstillingsregion.

  – Vi har hatt støtte fra Innovasjon Norge helt siden starten med etablerertilskudd for å finne ut av om det var et marked for vårt produkt, og deretter kommersialiseringstilskudd, miljøteknologitilskudd og risikolån for å få produksjonen opp og stå. Dette i følge med god rådgivning hele veien har vært avgjørende for vår suksess, avslutter Bjerke.

  Varma
  Hønefoss