• EN
 • Logg inn
 • Flytter oppdrett fra fjord til hav

   Ocean Farming AS
  Ocean Farming AS

  Verdens første havmerd er i drift og har allerede overlevd to orkaner. Ocean Farming satser stort på ny teknologi for oppdrett av laks. Anlegget er utformet med tanke på bærekraft og fiskevelferd – bygget på kompetanse fra petroleumsbransjen.

  I stortingsmeldingen «Verdens fremste sjømatnasjon» er visjonen å få til en femdobling av dagens sjømatproduksjon innen 2050.

  – For å få til en slik vekst må vi ta i bruk nye områder. Vi må drive på fiskens premisser, ikke på utstyrets begrensninger, og vi må rett og slett ut i mer værharde forhold, forklarer Gunnar Myrebø, styreformann i Ocean Farming.

  Ocean Farming AS ble opprettet av SalMar-konsernet for å satse på havbasert fiskeoppdrett. De har nå bygget ferdig et anlegg spesielt designet til bruk i havnære områder, annlegget har vært i drift siden september 2017. Den tekniske løsningen er basert på det beste fra norsk oppdrettsindustri og oljeteknologi og resultatet er et slakkforankret, nedsenkbart anlegg. Det flyter stabilt i dyp på 100 til 300 meter, hvor forholdene er optimale for fisken.

  – Vårt fokus har vært sikkerhet for mannskap, god fiskevelferd og skånsom påvirkning av det ytre miljøet. For å få til en løsning som ivaretar alt dette, har vi hentet det beste av kompetanse, ingeniørkunst og kunnskap fra norsk oljeindustri, sier Myrebø.

  Bedre for miljøet og fiskevelferden

  Det nye anlegget byr på flere fordeler, både for miljøet og fiskevelferden. Ved å plassere anlegget til havs, reduseres faren for sykdom og parasitter, og organisk avfall fra anlegget spres på et større areal.

  – Dagens oppdrettsanlegg ligger i fjorder med begrenset vannutskiftning. Vårt anlegg ligger i et område med rundt 150 meters havdyp og med sterk strøm. Dette gjør at avfall ikke bygger seg opp på havbunnen, eller påvirker det ytre miljøet negativt i nevneverdig grad, sier Myrebø. Sammen med blant andre Ecotone gjør de undersøkelser som skal dokumentere graden av påvirkning i området. Dette er første anlegg i sitt slag, derfor blir viktig å dokumentere hvordan faunaen påvirkes.

  Så og si all håndtering av fisken skjer inne i selve anlegget, noe som vil redusere sannsynligheten for rømming. Energiforbruket ved anlegget er estimert til å være rundt 50 prosent av dagens anlegg, noe som betyr et vesentlig redusert CO2-avtrykk.

  Les om løsningen i The Explorer: Moving fish farms out to sea