• EN
 • Logg inn
 • Måler biomassen til fisken i sanntid

   Gard Nordseth
  Gard Nordseth

  Optoscale har utviklet produktet BioScope, et måleverktøy som kan estimere vekten av fisken mens den svømmer fritt forbi.

  Teknologien gjør at en kan se hver enkel fisk i stimen med svært høy nøyaktighet. Strukturert lys er en velkjent målemetode som muliggjør måling av komplekse overflater, med svært høy følsomhet.

  Bioscope er et godt måleverktøy for oppdrettsnæringen og kan levere et fullstendig overblikk over biomassen i en merd med mindre enn en prosent feilmåling. Det er brukt mye tid og ressurser på å gjøre systemet lett å installere, vedlikeholde, og å bruke.

  Optoscale
  Trondheim