SafeBase

 SafeBase
SafeBase

Safebase har utviklet SensorHub, en liten datamaskin som kobles på transformatorkioskene for å ta ut informasjon fra strømnettet. Takket være denne løsningen, kan nettleverandører nå overvåke nettet og rette feil direkte fra driftssentralene.

Informasjonen som lastes opp i SensorHub reduserer det manuelle arbeidet knyttet til vedlikehold og feilrettinger på transformatorkioskene rundt om i landet. Dette har vært svært ressurskrevende, unøyaktig og lite miljøvennlig.

– For lav eller høy spenning i det elektriske nettet kan ødelegge utstyr, og i verste fall føre til brann i vaskemaskiner og tørketromler, sier Lars Erik Gjervan i SafeBase.

Med SensorHub kan nettselskapene enkelt overvåke kvaliteten på strømmen de leverer og gjøre feilrettinger før det oppstår skader.

Lavere energiforbruk og bedre lønnsomhet

I overgangen til det grønne skiftet bruker vi flere klimavennlige, men også mer strømkrevende produkter enn tidligere. Belastningen på energinettet blir periodevis mye høyere enn før.

– For å få kontroll på hvor mye strøm hvert målepunkt har bruk for, trenger vi en løsning der vi kan se hvor stor belastningen har vært og hvor stor den kommer til å bli. Vår programvare gir nettselskapene nøyaktig informasjon om hvor de må utvide strømnettet. Dette reduserer investeringsbehovet, noe som kommer forbrukerne til gode i form av lavere nettleie, sier Gjervan.

– På sikt vil vår løsning også bidra til lavere energiforbruk, noe som er bra, både for miljøet og for lønnsomheten. Vi har i tillegg klart å holde en veldig lav pris ut i markedet, noe som gjør oss konkurransedyktige, også internasjonalt.

Innen 2022 håper Gjervan at omsetning har passert 100 millioner kroner.

– I dag har vi ingen direkte konkurrenter, men det kan fort forandre seg og i så fall må vi tilpasse ambisjonsnivået. Enn så lenge satser vi på å doble salget vårt hvert år fremover.

SafeBase
Trondheim