• EN
 • Logg inn
 • Ledende på elektronisk identitet og digitale signaturer

   Signicat
  Signicat

  Trondheimsbedriften Signicat er i dag ledende i Norden på elektronisk identifisering. Signicats tjenester gjør det mulig å bekrefte identitet ved hjelp av e-ID eller digital verifisering av papir-ID.

  – Et enkelt digitalt ID-marked i Europa er viktig, slik at finansielle tjenesteleverandører kan tilby sine tjenester over landegrensene uten at kunden sliter med å bevise sin identitet. Grenseoverskridende digital ID skaper større valg og bekvemmelighet for kunden, og åpner nye markeder for finansinstitusjoner, sier Gunnar Nordseth, CEO i Signicat. – Vår visjon er å integrere e-ID over hele Europa.

  Bedriften er en av 12 bedrifter som i 2017 til sammen mottok 220 millioner kroner fra EU programmet Horisont 2020. Støtten fra EU finansierer utviklingen av Signicats verktøykasse, og bidrar til å skape et enhetlig identitetsmarked. Dette er en av Europakommisjonens prioriteringer for siste halvdel av tiåret.

  I fase en av prosjektet finansierte støtten gjennom EU kartlegging av kundebehov og regulatoriske forhold. Gjennom fase to av prosjektet får de finansiering til å lansere løsningen i sju land. For kunden betyr det et bedre og sikrere produkt.

  Signicat
  Trondheim