• EN
 • Logg inn
 • Landbasert kveite

   Sogn Aqua
  Sogn Aqua

  Sogn Aqua driver med oppdrett av kveiteyngel, og har bygget opp verdens største kveiteannlegg på land i Sogn. Målet er å produsere 6-700 tonn kveite i året, halvparten av verdensproduksjonen i dag. 

  Selskapet ble startet i 2007 og har over lang tid jobbet med å utvikle kveite som ny kommersiell oppdrettsart.

  Sogn Aqua kjøper fiskeyngel og fôrer den opp i basseng på land. De pumper opp friskt sjøvann fra dypet av Sognefjorden for å skape de samme forholdene som villfisken har. Mesteparten av fôringen foregår manuelt, og fisken vokser sakte men sikkert i det kalde vannet. Fra yngel til ferdig matfisk tar det omtrent fem år.Kveita er populær og oppnår en god pris i markedet.

  Bedriften har fokus på bærekraft i hele konseptet: i utviklingen av produksjonsanlegg og i alle deler av forretningsmodellen. Innovasjon Norge har bidratt med finansiering og hjelp med merkevare utvikling og forretningsmodellering.

  – Innovasjon Norge har bidratt til at vi har fått møte og ta del i kunnskapsrike miljøer utenfor de tradisjonelle i akvakulturnæringen, og har dermed vært med å utvikle bedriften i en retning hvor bærekraft er fundamentert i alle ledd, sier administrerende direktør Jan Brekke i Sogn Aqua.

  Selskapet retter seg mot eksportmarkedet, og målgruppen er high-end restaurantkunder i utlandet. 

  – Innovasjon Norges støtte i finansiering av forprosjekt og testing av pilotanlegg var avgjørende for å komme i gang. Ti år senere har vi investert i anlegg og fisk for over 100 millioner kroner, har tolv ansatte og eksporterer ukentlig til Frankrike, England og USA, sier Jan Brekke.

  Les om løsningen i The Explorer: Land-based fish farms for exclusive halibut

  Sogn Aqua
  Høyanger