• EN
 • Logg inn
 • Chips med 70 prosent mindre energi

   Tocircle Industries
  Tocircle Industries

  Tocircle Industries AS fra Glomfjord i Nordland utvikler og produserer kompressorer til varmepumper for næringsmiddelindustrien, som brukes for eksempel i forbindelse med fritering og tørking. Teknologiselskapet mottok i 2017 støtte fra EU programmet Horisont 2020.

  – Støtten fra Horisont 2020-programmet gir oss muligheten til å videreutvikle selskapet. Vi begir oss nå inn i et meget spennende, globalt marked hvor vår patenterte teknologi vil bidra til en reduksjon i energiforbruket med opptil 70 prosent, sier styreleder Eystein Aspesletten i Tocircle.

  Tocircle og nederlandske Duynie Holding BV ingikk i 2017 en avtale om å serieprodusere industrielle høytemperatur varmepumpesystemer for det europeiske næringsmiddelmarkedet. Sammen skal partene bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg for produksjon av salg av industrielle varmepumpesystemer med leveranseoppstart i tredje kvartal 2018. Dette er et betydelig løft som bare lar seg gjennomføre med støtten fra EU.

  Varmepumpene skal brukes til gjenvinning av restvarme fra industriell matvareproduksjon, noe som reduserer energiforbruket og klimagassutslippene av varmeintensive prosesser, og imøtekommer de stadig strengere krav til effektiv bruk av energi som pålegges europeisk industri. Dette medfører mindre bruk av fossilt brensel og derigjennom vesentlige kostnadsbesparelser, samtidig som kundene profileres som mer miljøvennlige.