• EN
 • Logg inn
 • En pioner innen teknologiutvikling og nye produksjonsmetoder for framtidens lakseoppdrett

   Tytlandsvik Aqua
  Tytlandsvik Aqua

  Tytlandsvik Aqua skal bygge et pilotanlegg for landbasert eksperimentell forskning og utvikling for produksjon av laks på land opp til en kilo. Prosjektet skal redusere vannforbruk og øke arealeffektivitet for å gi næringen et mer bærekraftig vekstpotensial.

  Tytlandsvik Aqua ble etablert i 2014 og er eid av Bremnes Seashore, Grieg Seafood og Vest Havbruk. Gjennom eierskapet kombinerer Tytlandsvik Aqua unik kunnskap om produksjon av smolt på land og laks i sjø. Selskapet er en foregangsbedrift og ønsker å bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring.

  Tytlandsvik Aqua fikk i 2017 innvilget miljøteknologitilskudd og innovasjonslån fra Innovasjon Norge. Tidligere har selskapet fått støtte til et forprosjekt. Med et bredt nettverk og solid kompetanse innen bransjen har selskapet som mål om å endre måten man produserer laks på. En kombinasjon av oppdrett av større fisk på land, kombinert med en effektiv og kortere produksjonstid i sjø vil teknologien være med på å bedre utnyttelsen av arealer på land og i sjø, redusere miljø avtrykk, bedre fiskevelferden og øke lønnsomheten.

  Tytlandsvik Aqua
  Stavanger