• EN
 • Logg inn
 • Verdensledende norsk vindteknologi

   WindSim
  WindSim

  Tønsberg-bedriften WindSim satset tidlig på å utvikle programvare for optimalisering av vindkraft. Nå bidrar den banebrytende teknologien til grønne skifter i land verden rundt.

  WindSim designer avansert simuleringsverktøy for å maksimere energiproduksjon i vindmølleparker. Bedriften har vært en pioner på å utvikle programvare basert på CFD-teknologi (Computational Fluid Dynamics). Programvaren simulerer detaljert og nøyaktig i 3D hvordan vinden kommer til å bevege seg over et område. På bakgrunn av dette kan vindmølleparker planlegges langt mer nøyaktig enn tidligere og man får betydelig høyere energiproduksjon fra vindmøllene.

  Bedriften ble etablert i Tønsberg i 1993, og lagde de første årene analyseverktøy for oljeindustrien. I 1998 samarbeidet WindSim med Meteorologisk institutt om et prosjekt for å kartlegge vindressursene i Norge. Slik ble simuleringsverktøyet utviklet, og i 2003 lanserte WindSim den første kommersielle utgaven. Siden den gang har programvaren vært i konstant utvikling. Den nyeste teknologien WindSim har utviklet, er en programvare som optimaliserer driften i eksisterende vindmølleparker samt kraftoverføringskapasiteten i høyspentlinjer. Selskapet har også i det siste året begynt å levere vindanalysetjenester innenfor solkraft for selskaper som installerer solpaneler.

  Ettersom det er lite utbygging av vindkraft i Norge, har WindSim vært tidlig ute med satsing i utenlandske markeder og har nå datterselskaper i Kina, USA, Brasil og Sør-Afrika. I Kina har WindSim rundt 80 kunder og representerer per i dag det største markedet for selskapet internasjonalt.

  I 2016 etablerte WindSim kontor i Cape Town. Sør-Afrika har inntil nylig vært avhengig av forurensende kullkraft, men er nå et av de landene i verden som gjennomfører skiftet til miljøvennlig, fornybar energi i størst tempo. I forbindelse med etableringen i Sør-Afrika har Innovasjon Norge bidratt med rådgivning og profilering. WindSim har nå prosjekter i flere andre land i Afrika sør for Sahara, blant annet i Kenya, Tanzania og Mosambik