• EN
 • Logg inn
 • Smart krok gir færre ulykker på dekk

   Kolberg Caspary Lautom
  Kolberg Caspary Lautom

  Kolberg Caspary Lautom fra Skoppum og Asker er en av 12 norske bedrifter som til sammen har hentet 20 millioner fra EU programmet Horisont 2020 i 2017. Asker-selskapet har fått støtte til utvikling av Yawstop.

  Yawstop skal hindre uønsket rotasjon under løfteoperasjoner og gjør at lasten kan dreies uten hjelp av personell på dekk. Løsningen skal sørge for en mer sikker og hurtigere lasthåndtering.

  Effektiv og trygg løsning

  Med smartkroken Yawstop (yaw betyr rotasjon på engelsk) ønsker de nettopp å kunne stoppe rotasjonen av fritthengende last. Enheten henges på en krankrok og kan fjernstyres via joystick av kranfører. Hele løfteoperasjonen kan dermed utføres med langt færre mannskap på dekk, noe som gjør løfteoperasjoner tryggere og mer effektive.

  – Finansieringen fra EU er nødvendig for å bygge ut vår produksjons- og testenhet på Skoppum, og en sterk bidragsyter for å bringe dette produktet til markedet, sier Jarle Kabbe, prosjektleder i Kolberg Caspary Lautom.

  Løsningen er primært tiltenkt håndtering av last i offshorebransjen, men vil også tilbys for landkraner og for luftløfteoperasjoner med helikopter.

  Kolberg Caspary Lautom
  Asker