• EN
 • Logg inn
 • Fra hav til sky med digitalt kompetanseløft

  Kompetansen som Maritech har fått gjennom Omstillingsmotor hjelper dem i det videre arbeidet med å digitalisere sjømatindustrien. Cecilie Bannow
  Kompetansen som Maritech har fått gjennom Omstillingsmotor hjelper dem i det videre arbeidet med å digitalisere sjømatindustrien.Cecilie Bannow

  Et digitalt kompetanseløft gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor hjalp Maritech med å flytte verdensledende softwareløsninger for salg og sporing av fisk opp i skyen.

  Maritech lager programvareløsninger skreddersydd for sjømatindustrien, som gjør det mulig å kontrollere og spore sjømat fra fangst til marked. 70 prosent av Norges sjømateksport – 100 milliarder kroner i 2018 – går gjennom selskapets datasystemer.

  Tradisjonelt har Maritech levert løsninger for kjøp, salg, lager, pakking og etikettering i en såkalt on-premise løsning, der data oppbevares hos virksomheten selv. Men da de skulle flytte tjenesten opp i skyen og forberede seg på videre vekst, hadde de behov for å tenke nytt. Maritech fikk derfor hjelp til å sette i gang et digitalt kompetanseløft gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor, en ordning hvor klyngemiljøer hjelper bedrifter som ikke er med i klyngen med å øke kompetansen innen digitalisering og avansert produksjon.

  Fikk tiltrengt markedsforståelse

  Maritech ønsket å lære mer om hvordan andre bransjer jobber med analyse. Gjennom programmet gjennomførte bedriften fire workshops i regi av Protomore, en innovasjonslab under NCE iKuben i Molde. NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

  – Vi ble en del av et innovasjonsnettverk som ga oss tiltrengt markedsforståelse og innsikt i hvor langt man faktisk er kommet på business analytics og skyløsninger i andre næringer. Der ligger det store overføringsverdier. Vi fikk bekreftet at det kan være en lang vei fra å ha en smart algoritme til å ha noe man kan selge, sier Oddvar Husby, som leder Maritechs Analytics-avdeling.

  Maritech er godt i gang med et større utviklingsprosjekt, der de har fått tilskudd fra Innovasjon Norge i form av innovasjonskontrakter.

  - Det er veldig kjekt å se at kompetansen som Maritech har fått gjennom Omstillingsmotor, kan forsterke det videre arbeidet deres med å digitalisere sjømatindustrien, sier seniorrådgiver hos Innovasjon Norge, Mari Klokk Leite.

  Internasjonalt teknologimiljø

  Skytjenesten Digital Seafood Analytics er blitt Maritechs raskest voksende produkt, og avdelingen har i dag syv ansatte. I fjor opprettet bedriften Digital Seafood Innovation Lab, som raskt er blitt et norsk spydspissmiljø for å kombinere sjømattradisjoner med teknologi og kunnskapsrike kunder. Det har også gjort det enklere å rekruttere et internasjonalt teknologimiljø med folk som brenner for sjømat og teknologi.

  CEO i Maritech, Janne T. Morstøl, forklarer at neste skritt er å utvikle maskinlæringsprosesser sammen med kunder, for å forenkle og ytterligere automatisere en industri som fortsatt preges av tungvinte manuelle prosesser.

  - Det ligger mye gull i dataen som kundene våre sitter på, og vi har mange folk som drømmer om å dukke ned i algoritmene sammen med dem, sier hun.