Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Høstbar vilt - gode muligheter for næringsutvikling

  Som en oppfølging av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, har Innovasjon Norge utarbeidet en rapport i samarbeid med Norsk Institutt for naturforvaltning (NINA).

  Rapporten tar for seg hvilke muligheter og utfordringer som ligger i tilretteleggingen av jakt som opplevelsesprodukt. Det er også utarbeidet en rapport om bruk av viltkjøtt i hotell, restaurant og cateringnæringen (HoReCa), i samarbeid med Opinion.

  I webinaret «Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt​» 29. oktober 2020 ble begge rapportene presentert av NINA og Opinion.

  Les mer om rapportene her: https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/vil-ha-mer-satsing-pa-jakt-og-bruk-av-viltkjott