• EN
  • Logg inn
  • Webinar: Finansiering av eksport og internasjonal satsing

     Unsplash
    Unsplash

    Dette er et opptak fra webinaret om finansiering av eksport og internasjonal satsing, som ble avholdt 2. mars 2021. 

    Relevante finansieringsordninger fra Innovasjon Norge og EU presenteres. I tillegg har vi med DNB og GIEK for å gi et komplementerende bilde av hvordan ulike finansieringsinstitusjoner, sammen eller enkeltvis, kan støtte prosjekter innen eksport og internasjonal satsing.