Hopp til innhold
  • EN
  • Logg inn
  • Webinar for frukt-, grønt- og bærprodusentar i Vestland

     Unsplash
    Unsplash

    Informasjon om støtteordningar til frukt, bær og grønsaker i Vestland i 2021, med nytt om strukturendringar og avlingssvikt frå fylkesgartnaren.