Hopp til innhold
  • EN
  • Logg inn
  • Webinar: Investering og bedriftsutvikling i landbruket - Oslo og Viken

     Getty Images
    Getty Images

    Dette er et opptak fra webinaret 02. november 2021 om investering og bedriftsutvikling i landbruket for Oslo og Viken. Merk at de regionale prioriteringene innen grovfôrbasert kjøttproduksjon på ammeku har blitt endret i etterkant av webinaret. Oppdaterte prioriteringer finnes her