Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ny teknologi kan sikre effektiv matproduksjon som planeten vår tåler

  Robot i bruk i veksthus for grønne planter
  Getty Images

  I følge Ebruker vi mennesker 1,7 ganger mer ressurser hvert år enn det jordkloden klarer å produsere.

  Å produsere mer mat til flere i fremtiden, men med færre ressurser, er en av våre største utfordringer, men det er også en stor markedsmulighet for bedrifter som utvikler ny teknologi. Er du en av dem? Innovasjon Norge tilbyr finansiering og rådgivning til de bedriftene som kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer effektivt og klimavennlig.   

  - Det er ikke en selvfølge at bedrifter som utvikler teknologi for bilindustrien eller oljeplattformer også tenker på norsk landbruk som et marked, men skal vi lykkes med å skape en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon i Norge trenger vi både teknologiekspertene og bøndeneVi trenger at de jobber sammen, sier Oskar Aalde, rådgiver for biobasert næringsliv i Innovasjon Norge.  

  Fra bruk og kast til ombruk og gjenbruk

  Mindre tilgjengelighet og strengere miljøkrav gjør at ressursene som brukes i matproduksjon i dag blir dyrere.  

  -Ny teknologi kan gjøre arbeidsprosessene i matproduksjonen mer effektive, øke gjenbruket av ressurser og dermed utgjøre en forskjell både for klimaet og for bunnlinjen. For eksempel kan nye løsninger gjøre at avfall og restprodukter fra landbruket, som kumøkk og hageavfall, omdannes til ny, bærekraftig energi eller andre ressurser som lokalprodusert gjødsel. Energi fra sol og vind kan høstes igjen og igjen uten at vi bruker opp energikilden, sier Aalde.   

  Teknologi som kan frigjøre tid til andre oppgaver  

  Ny teknologi kan også gi gårdbrukerne informasjon gjennom digitale styringssystemer som gjør det enklere å produsere mer effektivt og presist.  

  -Når bonden kan tilpasse driften til de lokale forholdene gjennom apper og internett kan han eller hun bruke mer tid på andre ting, i tillegg til at man ikke bruker unødvendige ressurser, forklarer Aalde.  

  For eksempel er det bedre og mer effektivt å gi hver enkelt plante den optimale mengde plantevernmidler og gjødsel den trenger i stedet for at det spres jevnt utover hele jordet. Riktig avl og teknologi som øker dyre- og plantehelse vil øke produksjonskvaliteten, samtidig som det reduserer bruken av blant annet antibiotika og plantevernmidler.  

  Et annet mulighetsområde som flere norske bedrifter kan utforske er matsvinn. FN har estimert at rundt en tredjedel av all mat som produseres i verden ikke blir spist, og det blir stadig viktigere å passe på at alt som dyrkes når frem til kundene.  

  -For å redusere matsvinnet trenger vi gode og effektive logistikkløsninger for transport, lagring, butikk og bruksområde fra jordet til bordet, sier Aalde. For eksempel kan det som vi i dag ser på som restavfall i form av for eksempel kjerner, skall og skinn bli til andre produkter med høyere verdi.  

  Finansiering og rådgivning som kan ta ditt prosjekt ut i markedet 

  -Mulighetene er veldig mange, men skal vi oppnå effekt må vi legge til rette for gode samarbeid. En omstilling i landbruket besvares ikke av bonden alene, men i samarbeid med andre bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører, konkluderer Aalde.  

  Med finansiering og rådgivning fra Innovasjon Norge kan du løfte din idé fra skisseboka til et kommersielt produkt som er klart for et globalt marked.

  Kilde EU om globalt fotavtrykk
  Global Footprint Network